פותחים עתיד תל אביב שכונת התקווה

אורן רמתי
מנהל התכנית

פותחים עתיד בתל אביב שכונת התקווה פעילה משנת 2015 וליוותה במהלך השנים 195 ילדים ומשפחות. כיום, התוכנית פעילה ב-3 בתי ספר ופועלת בשיתוף פעולה הדוק עם מחלקת החינוך והרווחה וגורמים מקצועיים נוספים בקהילה.

נאמנות
0
ילדים
0
מוטבים ישירים
(ילדים והוריהם)
0
בוגרים
0
Scroll to Top