תורמים בחזרה לקהילה

כחלק מתהליך העצמה והקנייה של כלים למשתתפי התוכנית, פותחים עתיד מעודדת ומקדמת ערבות הדדית, סובלנות, קיימות וסולידריות חברתית. במסגרת התוכנית, מובילות הנאמנות פעילויות התנדבותיות רבות ומגוונות בהשתתפות הילדים  למען קבוצות ויחידים בכל רחבי הארץ. ילדי פותחים עתיד פועלים בין היתר למען מעוטי יכולת, קשישים, תשושי נפש, בעלי צרכים מיוחדים וכן למען הסביבה ובעלי חיים. אנו מאמינים כי פיתוח הרגישות החברתית ושימת דגש על חשיבות הנתינה, מעצימה את ילדי התוכנית ,מחזקת את חוסנם האישי ומשרישה בהם ערכים שילוו אותם כבוגרים. לצד פעילויות למען הקהילה לאורך כל השנה, מתקיים יום התנדבות ארצי של פותחים עתיד מדי שנה בחודש כסלו.

Scroll to Top