פותחים עתיד קריית שמונה

יפית אלמליח רונן
מנהלת התכנית

חן אביסדריס
רכזת משפחה וקהילה

פותחים עתיד בקריית שמונה פעילה משנת 2007 וליוותה במהלך השנים 721 ילדים ומשפחות. כיום, התוכנית פעילה ב-5 בתי ספר ופועלת בשיתוף פעולה הדוק עם מחלקת החינוך והרווחה וגורמים מקצועיים נוספים בקהילה.

0
נאמנות
0
ילדים
0
מוטבים ישירים
(ילדים והוריהם)
0
בוגרים
Scroll to Top