פותחים עתיד קריית גת

מינה ויזמן גויטע
מנהלת התכנית

נרקיס איינאו
רכזת משפחה וקהילה

פותחים עתיד בקריית גת פעילה משנת 2008 וליוותה במהלך השנים 1012 ילדים ומשפחות. כיום, התוכנית פעילה ב-7 בתי ספר ופועלת בשיתוף פעולה הדוק עם מחלקת החינוך והרווחה וגורמים מקצועיים נוספים בקהילה.

נאמנות
0
ילדים
0
מוטבים ישירים
(ילדים והוריהם)
0
בוגרים
0
Scroll to Top