קהילת הבוגרים

קהילת בוגרי פותחים עתיד- 'ממוטב למשאב בקהילה'

לאורך העשור האחרון כ-15,000 בני ובנות נוער בכול מגזרי החברה הישראלית סיימו בהצלחה את תהליך הליווי בפותחים עתיד והצטרפו למעגל בוגרי התוכנית. הבוגרים, בכל הגילאים, מדווחים על תחושת מסוגלות עצמית גבוהה ושיפור בחמשת מעגלי החיים בהם מתערבת התוכנית. בתהליכי ההערכה והמדידה שאנו מקיימים, עולה מהערכת האפקטיביות לטווח ארוך, כי  הבוגרים משתלבים באופן מיטיב במסגרות הלימוד הנורמטיביות ומדווחים על שיעורי נשירה אפסיים ממערכת החינוך. בוגרי התוכנית מעור­בים באופן אקטיבי בפעילויות התנדבותיות בקהילות בהם הם חיים ומדווחים על מוטיבציה גבוהה לשירות צבאי ואזרחי משמעותי.

אנו בפותחים עתיד מאמינים ביכולתם של בוגרי התוכנית להוביל ולהוות משאב יוזם בקהילה. מתוך כך, החלנו בגיבוש קהילות 'בוגרי פותחים עתיד' במספר ישובים. הבוגרים יפעלו במסגרת קבוצתית לשיפור החברה בסביבתם ברוח ערכי פותחים עתיד כשגרירים של הארגון למען רווחת קהילותיהם ולמען רווחתם האישית. יחד יהוו הבוגרים קהילה ארצית, בעלת זיקה חברתית משותפת. בימים אלו, קהילת הבוגרים פועלת ביישובים: מגדל העמק, בית שאן, מזרח ירושלים, מעלות תרשיחא, לוד ואילת.

Scroll to Top