קבוצות הורים בפותחים עתיד

פותחים עתיד מושתתת על ההבנה כי על מנת לחולל שינוי אמיתי ובר-קיימא יש לפעול בצורה רב-מערכתית עם הילדים, הוריהם והמשפחה כולה. בהתאם לכך ולפי הצורך, מוקדשים מאמצים ומשאבים רבים לסיוע והנחייה להורים.

בתחילת כל שנה צוות התוכנית עורך מיפוי בקרב ההורים על מנת לאתר את הנושאים אשר מעסיקים את ההורים באותה שנה, בהתאם לכך מונגשות לאורך השנה סדנאות מותאמות על מנת להעשיר את ארגז הכלים של ההורים ולסייע להם במשימת ההורות.

העבודה במעגל המשפחתי מרוכזת על ידי רכזת המשפחה והקהילה של היישוב. רכזת המשפחה והקהילה עובדת מול הנאמנות והמשפחות בתוכנית ובאחריותה לספק מידע בנושאי מיצוי זכויות ושירותי סיוע, לשמש כאשת הקשר עבור ספקי השירותים, לתאם בינם לבין ההורים, לפתח פרויקטים קהילתיים וליישמם, להפעיל קבוצות הורים ולקיים מפגשי ייעוץ פרטניים.

העבודה עם ההורים מתמקדת בשלושה מישורי התערבות:

  • העצמת ההורים בתוך הקהילה – מתן מידע, סיוע וליווי בנושאי מיצוי זכויות, שירותים קהילתיים זמינים ותהליכים בירוקרטיים.
  • העצמת ההורים כקבוצה – הפעלת קבוצות הורים המתמקדות בצרכים הייחודיים של כל יישוב, מפתחות כישורי הורות ומעצימות את התא המשפחתי.
  • העצמת ההורים כיחידים – לפי צרכים אינדיבידואליים הוריים ומשפחתיים אשר עולים מההורים בתקופת הליווי.
Scroll to Top