פותחים עתיד צפת

דיאנה כהן
מנהלת התכנית

הודיה בן יאיר

הודיה בן יאיר
רכזת משפחה וקהילה

פותחים עתיד בצפת פעילה משנת 2007 וליוותה במהלך השנים 1014 ילדים ומשפחות. כיום, התוכנית פעילה ב-6 בתי ספר ופועלת בשיתוף פעולה הדוק עם מחלקת החינוך והרווחה וגורמים מקצועיים נוספים בקהילה.

נאמנות
0
ילדים
0
מוטבים ישירים
(ילדים והוריהם)
0
בוגרים
0
Scroll to Top