פותחים עתיד עפולה

עמית יוסף
מנהלת התכנית

דורון יבלונקה
רכזת משפחה וקהילה

פותחים עתיד בעפולה פעילה משנת 2007 וליוותה במהלך השנים 975 ילדים ומשפחות. כיום, התוכנית פעילה ב-6 בתי ספר ופועלת בשיתוף פעולה הדוק עם מחלקת החינוך והרווחה וגורמים מקצועיים נוספים בקהילה.

נאמנות
0
ילדים
0
מוטבים ישירים
(ילדים והוריהם)
0
בוגרים
0
Scroll to Top