פותחים עתיד עכו

שובל טף-שלף
מנהלת התכנית

אלמוגית נהרי
רכזת משפחה וקהילה

פותחים עתיד בעכו פעילה משנת 2007 וליוותה במהלך השנים 737 ילדים ומשפחות. כיום, התוכנית פעילה ב-5 בתי ספר ופועלת בשיתוף פעולה הדוק עם מחלקת החינוך והרווחה וגורמים מקצועיים נוספים בקהילה.

0
נאמנות
0
ילדים
0
מוטבים ישירים
(ילדים והוריהם)
0
בוגרים
Scroll to Top