פותחים עתיד נוף הגליל

תומר בר צדק
מנהלת התכנית

אדרי נטלי

נטלי אדרי
רכזת משפחה וקהילה

פותחים עתיד בנוף הגליל פעילה משנת 2006 וליוותה במהלך השנים 736 ילדים ומשפחות. כיום, התוכנית פעילה ב-5 בתי ספר ופועלת בשיתוף פעולה הדוק עם מחלקת החינוך והרווחה וגורמים מקצועיים נוספים בקהילה.

0
נאמנות
0
ילדים
0
מוטבים ישירים
(ילדים והוריהם)
0
בוגרים
Scroll to Top