מרחב משפחתי - תחנה לטיפול משפחתי בקהילה

מערכות היחסים במשפחה ודרכי התקשרותה משפיעות על התפתחותם של כל אחד מבני המשפחה. המשפחה היא המשאב הגדול ביותר העומד לרשות הפרט בהתמודדות עם קשיים רגשיים, פיזיים ואף חברתיים ובעיות רבות יכולות להיפתר באמצעות שינוי של אותן מערכות יחסים ודרכי תקשורת.  מכאן אנו מחזיקים בתפיסה המניחה שלמערכות יחסים  נודעת חשיבות  מרכזית כגורם משפיע על הבריאות הנפשית של הילד. יחסים אלה מתקיימים במעגלים שונים סביבו: משפחה, מסגרות החינוך והקהילה.

עיקרו של מיזם "מרחב משפחתי" הוא בטיפול במשפחות החוות מצוקה ובעיות בקשר המשפחתי  (קשר הורים-ילדים, קשר זוגי, קשר בין אחים, קשר בין דורי) זאת באמצעות הקמת תחנת טיפול בה יקבלו טיפול משפחתי מקצועי על ידי סיוע משולב של מטפלת משפחתית מוסמכת (עו"ס קלינית) ונאמנה. המודל מחבר בין תפקידה של הנאמנה כמבוגר משמעותי של הילד ובין תפקידה של המטפלת המשפחתית כנותנת מענה ליחסים ולקשרים בין ובתוך המשפחה, מחזקת את ערוצי התקשורת ומבצעת תהליכי התערבות בעת משברים משפחתיים.

כיום, פועל המיזם בשלושה מוקדים: קריית גת, באר שבע ולוד.

Scroll to Top