תכנית מעברים לחטיבת הביניים

המעבר מביה"ס היסודי לחטיבת הביניים הינו אבן דרך משמעותית בחיי הנערות והנערים וככזה, טומן בחובו מוקדי קושי משמעותיים. המעבר מחממת בית הספר היסודי לחטיבות הביניים, לצד מאפייני גיל ההתבגרות המתעצמים בגיל זה, מגביר את מורכבותה וחשיבותה של תקופה זו בעיצוב אישיותם ובמעבר לשלב החיים הבא המסעיר, המרגש והלא נודע של חטיבת הביניים. בשלב המעבר ישנה חשיבות רבה להימצאות גורמי תמיכה משמעותיים, ביניהם הנאמן, בסביבת הנערים והנערות.

מודל מעברים של פותחים עתיד מתייחס לעבודת הנאמן במהלך כיתה ו', במהלך תקופת המעבר לחט"ב ובתקופה הראשונה בחטיבה. תקופה זו כוללת הכנה רגשית למעבר לחטיבה, פרידה מהנאמן ומבית הספר היסודי, הכרות עם החטיבה הקולטת ודמויות מפתח בה, זיהוי העוצמות העומדות לרשותם לצליחת המעבר וציונו דרך טקסים רוחניים מותאמי מגזר ותרבות.

תקופה זו הינה משמעותית ומכוננת גם עבור הורי הילדים אשר נפגשים בדילמות ואתגרים חדשים ושונים מאלו עימם התמודדו עד כה. מסיבה זו, ההורים הינם שותפים משמעותיים לתוכנית המעברים מתחילתה. במסגרת תוכנית מעברים מקיימים תהליכי עבודה דואליים הן עם הילדים והן עם ההורים ביחד ולחוד סביב תכנים כגון- תקשורת מיטיבה עם מתבגרים, מיניות בריאה, מוקדי סיכון בגיל ההתבגרות ועוד.

Scroll to Top