פותחים עתיד מזרח ירושלים

שאדי אבו ג'אבר
מנהל התכנית

עסמאיל חלווי
רכז משפחה וקהילה

פותחים עתיד במזרח ירושלים פעילה משנת 2013 וליוותה במהלך השנים 518 ילדים ומשפחות. כיום, התוכנית פעילה ב-3 בתי ספר ופועלת בשיתוף פעולה הדוק עם מחלקת החינוך והרווחה וגורמים מקצועיים נוספים בקהילה.

נאמנות
0
ילדים
0
מוטבים ישירים
(ילדים והוריהם)
0
בוגרים
0
Scroll to Top