פותחים עתיד ירוחם

שלום עצמון ספיר
מנהלת התכנית

מירי עמר
רכזת משפחה וקהילה

פותחים עתיד בירוחם פעילה משנת 2007 וליוותה במהלך השנים 655 ילדים ומשפחות. כיום, התוכנית פעילה ב-3 בתי ספר ופועלת בשיתוף פעולה הדוק עם מחלקת החינוך והרווחה וגורמים מקצועיים נוספים בקהילה.

נאמנות
0
ילדים
0
מוטבים ישירים
(ילדים והוריהם)
0
בוגרים
0
Scroll to Top