חוסן בימי משבר

פותחים עתיד- משפחה אחת, עורף חזק

בעיטות משבר, פותחים עתיד מספקת מעטפת תמיכה רחבה למוטביה ברחבי הארץ. הקשר הקרוב עם הילדים ומשפחותיהם, מאפשר לצוותים לזהות ולנתח את הצרכים והאתגרים עם התהוותם ולהעניק מענה מותאם ומיידי.

צוותי התוכנית מיומנים ומנוסים בחיזוק החוסן האישי והמשפחתי של המוטבים במצבי משבר וחירום. כך למשל הנאמנות ביישובי הדרום ועוטף עזה מסייעות לילדים והמשפחות בשגרה המורכבת ובתקופות של בהסלמה במצב הבטחוני.

התמודדות עם משבר הקורונה בפותחים עתיד:

בחודש מרץ 2020, נדרשה החברה הישראלית והעולמית להתמודד עם משבר בריאותי גדול– מגיפת הקורונה. הנגיף החדש הביא עימו אתגרים רבים. אי וודאות, קשיים כלכליים, העדר מסגרות סדירות ועוד- כל אלו גרמו להגברת מצבי הסיכון בקרב מוטבי התוכנית.

בתוקפת זו פעלה פותחים עתיד על מנת לסייע למוטביה לצלוח את המשבר בהתאם לצרכיהם האינדיבידואליים. ברמה הארגונית, פותחים עתיד הוכרה כארגון חיוני בחלק ניכר מהזמן, באופן שאפשר סיוע וליווי ישיר אולם גם בימי הסגר ההדוק, פותחים עתיד התאימה את פעילותה לעבודה מרחוק והצליחה לתפקד באופן מלא, רציף ומיטבי  למען הילדים ומשפחותיהם.

לאורך התקופה קיימנו שני סקרים מקוונים מקיפים אשר סייעו בדיוק הצרכים וגיבוש פתרונות שאפשרו המשך פעילות מיטבית של התוכנית:

Scroll to Top