ההצלחות שלנו

פותחים עתיד חותרת להגיע מידי שנה לתוצאה של שיפור מובהק בכל מעגלי ההתערבות. הערכה ומדידה מתבצעת באמצעות שילוב בין מערכת CRM לניהול ידע לבין הערכה חיצונית בשיתוף מכון דיגמה. בסוף כל שנת פעילות מופקים דוחות הערכה ברמה המקומית והארצית. המדידה מתבצעת על ידי השוואה בין מדידת תחילת וסוף תהליך. בנוסף, השפעת התוכנית נבחנת באמצעות סקרים המועברים להורים ולצוותי החינוך בבתי הספר באמצעות שאלון המועבר אחת לשנתיים לכ-300 בוגרים בשלבים השונים של חייהם במטרה להעריך את ההשפעה המתמשכת של פותחים עתיד.

המדידה של התוכנית מושתת על הגדרת 24 מדדי הערכה המתכנסים לחמישה אשכולות המבוססים על מעגלי ההתערבות של פותחים עתיד (אישי, חברתי, לימודי ומשפחתי). מדי שנה, מצפה פותחים עתיד לראות מגמה כללית של שיפור מובהק בכל מעגלי ההתערבות, ברמה היישובית והארצית. 

Scroll to Top