פותחים עתיד דימונה

אתי בן שימול
מנהלת התכנית

גלית אלמלח
רכזת משפחה וקהילה

פותחים עתיד בדימונה פעילה משנת 2005 וליוותה במהלך השנים 856 ילדים ומשפחות. כיום, התוכנית פעילה ב-5 בתי ספר ופועלת בשיתוף פעולה הדוק עם מחלקת החינוך והרווחה וגורמים מקצועיים נוספים בקהילה.

0
נאמנות
0
ילדים
0
מוטבים ישירים
(ילדים והוריהם)
0
בוגרים
Scroll to Top