פותחים עתיד בני ברק

מרים נוימן
מנהלת התכנית

רחל בורשטיין
רכזת משפחה וקהילה

פותחים עתיד בנוף הגליל פעילה משנת 2012 וליוותה במהלך השנים 661 ילדים ומשפחות. כיום, התוכנית פעילה ב-6 בתי ספר ופועלת בשיתוף פעולה הדוק עם מחלקת החינוך והרווחה וגורמים מקצועיים נוספים בקהילה.

0
אנשי צוות
0
ילדים
0
מוטבים ישירים
בוגרים
Scroll to Top