פותחים עתיד באר שבע

קמיל פיקלר דרזמן
מנהלת התכנית

נחמה רוזנבאום
רכזת משפחה וקהילה

פותחים עתיד בבאר שבע פעילה משנת 2007 וליוותה במהלך השנים 1069 ילדים ומשפחות. כיום, התוכנית פעילה ב-6 בתי ספר ופועלת בשיתוף פעולה הדוק עם מחלקת החינוך והרווחה וגורמים מקצועיים נוספים בקהילה.

0
נאמנות
0
ילדים
0
מוטבים ישירים
(ילדים והוריהם)
0
בוגרים
Scroll to Top