פותחים עתיד אילת

ערגה עוליאל
מנהלת התכנית

איריס בל
רכזת משפחה וקהילה

פותחים עתיד באילת פעילה משנת 2006 וליוותה במהלך השנים 951 ילדים ומשפחות. כיום, התוכנית פעילה ב-4 בתי ספר ופועלת בשיתוף פעולה הדוק עם מחלקת החינוך והרווחה וגורמים מקצועיים נוספים בקהילה.

0
נאמנות
0
ילדים
0
מוטבים ישירים
(ילדים והוריהם)
0
בוגרים
Scroll to Top