הנהלת העמותה פותחים עתיד

רותי שינפלד

מנכ"לית

עינת טל

סמנכ"לית

מיטל בנבנשתי

ממונת קשרי תורמים חו"ל ומשלחות

דנאור חתמי בן שושן

מנהלת המחלקה לפיתוח משאבים ושיווק

ליעד יחזקאל

ממונת שיווק וקשרי תורמים ישראל

לידור קריספל

ממונת קשרי תורמים חו"ל ומשלחות

עדי ביטון

מנהלת אזור צפון

נלי מיכאלי

מנהל אזור מרכז

רותי עבדייב

מנהלת אזור עמקים

נטלי הררי

מנהלת אזור דרום

ליאת מנהלת ארצית תוכנית פעימות

ליאת ריף

מנהלת תכנית פעימות

חן שלייפר מנהלת תכניות שטח

חן שלייפר

מנהלת תכניות שטח פעימות

דביר מצרי

מנהל תחום הערכה

ראומה בן אור

רכזת הדרכה ובנות שירות

שנית ואקנין

מנהלת מרכז הדרכה וידע

אולימפיו סימו

מנהל מערכות מידע

מרב אפשטיין

רכזת תפעול מטה וארצי

יפה לוי

רכזת תפעול צפון מזרחי

ענבל מזור

רכזת תפעול
עמקים

ארין איאסו

רכזת תפעול
דרום

כהן בוטבול חן

חן בוטבול כהן

רכזת תפעול
מרכז

Scroll to Top