הנהלת העמותה פותחים עתיד

רותי שינפלד

מנכ"לית

עינת טל

סמנכ"לית

מיטל בנבנשתי

ממונת קשרי תורמים חו"ל ומשלחות

דנאור חתמי בן שושן

מנהלת המחלקה לפיתוח משאבים ושיווק

עו"ד טלי גואר

ממונת שיווק וקשרי תורמים ישראל

לידור קריספל

ממונת קשרי תורמים חו"ל ומשלחות

עדי ביטון

מנהלת אזור צפון

גיל טולפין

מנהל אזור מרכז

רותי עבדייב

מנהלת אזור עמקים

נטלי הררי

מנהלת אזור דרום

ליאת ריף

ליאת ריף

מנהלת תכנית פעימות

חן שלייפר מנהלת תכניות שטח

חן שלייפר

מנהלת תכניות שטח פעימות

דביר מצרי

מנהל תחום הערכה

ראומה בן אור

רכזת הדרכה ובנות שירות

שנית ואקנין

מנהלת מרכז הדרכה וידע

אולימפיו סימו

מנהל מערכות מידע

מרב אפשטיין

רכזת תפעול מטה

יפה לוי

רכזת תפעול צפון מערבי

ענבל מזור

רכזת תפעול צפון מזרחי

ארין איאסו

רכזת תפעול דרום

גלילה למעלה