מרחבי ההשפעה

פותחים עתיד רותמת את המשפחה, הרשות המקומית, מערכת החינוך והקהילה כולה להצלחת התהליך ובכך משפיעה באופן עקיף גם על מרחבים נוספים הסובבים את הילד. שיתוף הפעולה הפורה בין הגורמים השונים,  מניב מענים חדשים וייחודיים, ומוביל להתפתחות ולצמיחה של כלל השותפים.  

Scroll to Top