מעגלי ההתערבות בפותחים עתיד

פותחים עתיד הינה תוכנית מניעה שמטרתה להעניק לילדים ובני משפחותיהם את התמיכה, הסיוע וההכוונה להגשמת מלוא הפוטנציאל הטמון בהם. לשם כך, מספקים הנאמנים מערכת תמיכה הוליסטית בארבעה תחומי חיים. תפיסה זו מבוססת על ההבנה לפיה ישנה השפעה אינטראקטיבית לסוכני חברות ולמעגלי התנסות שונים. לפיכך, ישנה התייחסות באופן משולב לחמישה מעגלים בחייו של הילד – האישי, המשפחתי, הלימודי, החברתי והקהילתי.

כל ילד מלווה על ידי הנאמנה הן בשעות הלימודים בביה"ס ,במסגרת החינוך הפורמאלי, והן בשעות אחר הצהריים – בבית ובשכונה. התוכנית פועלת לאורך כל השנה, כולל חופשים ובתקופת הקיץ.

Scroll to Top