המודל שלנו

'פותחים עתיד' פיתחה פרדיגמה חדשה בה משמשת הנאמנה ככלי ההתערבות העיקרי וגורם המפתח בהצלחתם של הילדים ומשפחותיהם. הנאמנות עוברות הכשרה מקצועית ומגויסות מקרב הקהילה כך שהן מביאות ,בנוסף לתהליך ההוליסטי, רגישות תרבותית מותאמת. כל נאמנה עובדת בצמוד ובמשרה מלאה עם 16 ילדים ומשפחותיהם למשך שלוש שנים.

הנאמנה מהווה "מבוגרת משמעותית", מנהיגה ומודל לחיקוי בחייו של הילד ומשפחתו ומחוללת את השינוי על בסיס קשר של הקשבה, נוכחות, סיוע ותמיכה. על ידי ליווי אישי צמוד, מאפשרת הנאמנה לילדים ולמשפחותיהם לרכוש כישורי חיים, ללמוד, להיעזר ולצרוך את השירותים החברתיים המתאימים אשר יאפשרו להם ליצור את השינויים הרצויים בחייהם.

הנאמנה משיגה מטרות אלו על ידי תכלול השירותים וגורמי המקצוע סביב הילד והוריו, חידוד הקשב אל הילד וצרכיו והנעת תהליך של תיאום וחלוקת עבודה בין כל הגורמים תוך הוצאה לפועל של תוכנית אישית מותאמת לכל ילד. הנאמנה אחראית ליצירת הלימה בין צרכיו של הילד ומשפחתו למשאבים הקיימים סביבו תוך חתירה להשלמת המשאבים החסרים, לצד הנגשת מענים נוספים במסגרת התוכנית בתחומים של הדרכת הורים, ליווי כלכלי ומיצוי זכויות. כ-300 נאמנים עובדים מדי שנה עם 14,200 מוטבים ישירים (ילדים והוריהם).

Scroll to Top