הקוד האתי

הקוד האתי של "פותחים עתיד" נכתב במהלך שנת הפעילות תשע"א בתהליך ששילב עובדים מכל רמות  הארגון – נאמנים, רכזים, מנהלים יישוביים ומטה התכנית. הקוד האתי חל על כלל עובדי התכנית כמסגרת ערכית לחשיבה ולעשייה. 

ערכי הקוד האתי

לשם השגת החזון, הוגדרו הערכים המובילים הבאים:

כבוד לאדם באשר הוא אדם. כבוד לערך הפנימי הטמון באדם כיצור אנושי, תבוני, רציונאלי, וייחודי – ושמירה על ענווה לנוכח כל אלו. התייחסות מכבדת לזכויות היסוד של האדם בחברה האנושית. כבוד וסובלנות כלפי האחר והשונה על מכלול תכונותיו. התייחסות לילד ולילדה כאל בני אדם שלמים, בעלי ייחודיות ושאיפות משלהם.

להט פנימי ודבקות במטרה הנולדים מהסכמה והזדהות עם מטרות התוכנית ותחושת שייכות אליה. הנחת מוצא חיובית ומלאת תקווה של העובד כלפי עצמו וכלפי הילד, הילדה ומשפחותיהם, הכוללת הכרה ביכולת להשפיע על שינוי אישי וסביבתי.                                                                                                                                                   

ביצוע התפקיד בשיקול דעת ענייני המכוון למטרה, בלמידה מתמדת ובשימוש בידע נרחב ובכוחות עזר חיצוניים, תוך גמישות והתאמה לתנאים דינמיים משתנים. סקרנות אמיתית לרכישת ידע חדש, היכרות עם שדה העבודה הרלבנטי, הפעלת ההיגיון הבריא, עבודה באופן יסודי ורציני, וקבלת החלטות מושכלת הנעשית מתוך מחשבה ולא באופן שרירותי.

פעולה הנובעת מהבנה כי המעשים וההתנהגות של כל בעלי התפקידים בתכנית, הם אלו המעבירים ומנכיחים בצורה הטובה ביותר את החזון, המטרות והערכים של התכנית. המודעות לכך שכל בעלי התפקידים בתכנית מהווים מודל לחיקוי ולהתנהגות עבור הילדים, המשפחות והקהילה.

הרגשת מחויבות עמוקה ולאורך זמן לילדים, למשפחות, לקהילה, לשותפים לעבודה ולתכנית. מחויבות שיש בה: אכפתיות לעצמי, לאחר ולסביבה בכוונה ליצור שינוי חברתי. מחויבות לקדם ולאפשר אוטונומיה ומעורבות, ולהגן על טובת הילד מבחינה רגשית ופיזית.

שיתוף פעולה עם גורמים שונים המאחד: ידע, ניסיון ויכולת, במטרה להפיק בעזרתם את מכפלת הכוח הדרושה להשגת שינוי. שיתוף פעולה הנובע מצניעות ומביע כבוד והערכה כלפי ידע, ניסיון ויכולות של אחרים. שיתוף באחריות המאפשר לכל השותפים לחשוף, להפעיל ולחזק כוחות עצמיים וקהילתיים ולאפשר צמיחה. שותפות בין עובדי התכנית ובין הילד ומשפחתו, בין העובדים ובין הקהילה ומוסדותיה.

פעולה של התמקדות עמוקה באחר, המאפשרת לעובדי התכנית, כמלווים ותומכים, לקלוט מידע בעזרת כל יכולותיהם. קליטת מידע מן הנאמר וממה שלא נאמר, מרגישות לתנועות הגוף ולמחוות ומתוך מודעות להקשרים חברתיים ותרבותיים של התנהלות בני אדם. פעולה המתבצעת מעמדה אמפטית, מכילה, חמה ואוהבת ומתבססת על תפישתו של האחר כראוי לכבוד מתוקף היותו אדם.

עקרונות מנחים:

לפיכך, כלל עובדי התכנית פועלים לאור העקרונות הבאים:

Scroll to Top