ועדה מקצועית

ד"ר מרסלו וקסלר
יו"ר הועדה

מרצה באקדמיה ובסמינר הקיבוצים - המחלקה לחינוך

חיה באהר אמזלג

מנהלת חברת 'דיגמה' להערכה יישומית

אילנה שנבל

עו"ס - בעברה מנהלת מחלקת הרווחה בעיריית רמלה

תמר פתחיה

בעברה מנהלת תחום רווחה וקהילה באגף לילדים ונוער בסיכון במשרד החינוך

דפנה לב

בעברה ראשת מנהל חינוך בעיריית תל אביב

Scroll to Top