ועדה מקצועית

אילנה שנבל

עו"ס - בעברה מנהלת מחלקת הרווחה בעיריית רמלה

חיה באהר אמזלג

מנהלת חברת 'דיגמה' להערכה יישומית

ד"ר מרסלו וקסלר

מרצה באקדמיה ובסמינר הקיבוצים- המחלקה לחינוך

תמר פתחיה

בעברה ראשת מנהל חינוך בעיריית תל אביב

דפנה לב

בעברה מנהלת תחום רווחה וקהילה באגף לילדים ונוער בסיכון במשרד החינוך

פרופ' לאה קסן

פרופסור מן המנין באוניברסיטת בן גוריון וממיסדות המחלקה לעבודה סוציאלית באוניברסיטת בן גוריון

גלילה למעלה