אודות פותחים עתיד

פותחים עתיד פועלת משנת 2006, ב-49 ישובים בפריפריה החברתית והגאוגרפית של ישראל למען ילדים ומשפחות המצויים במצבי סיכון. העמותה פועלת באמצעות מודל הנאמנות – מודל ליווי הוליסטי ייחודי, של מבוגר משמעותי המלווה את הילד והוריו במסע של שינוי הנמשך 3 שנים . הנאמנות מהוות את כלי ההתערבות העיקרי וגורם  המפתח בהצלחת התהליך שבאמצעותו מעצימה פותחים עתיד את הילדים, המשפחות, בתי הספר והקהילה כולה. התוכנית פועלת בכל המגזרים המרכיבים את החברה הישראלית, במטרה להעניק לילדים ומשפחותיהם בטחון, כלים והזדמנות שווה לממש את הפוטנציאל האישי הטמון בהם.

פיתוח היכולות האישיות החל מגיל צעיר, כמו גם הנגשת השירותים החברתיים, עידוד מעורבות משפחתית ויצירת סביבה חינוכית תומכת, מאפשרת את פריצת מעגל הסיכון ומעבר של הילדים ומשפחותיהם מתלות לעצמאות באופן שמוביל לצמצום הפערים בחברה הישראלית וחיזוק חוסנה.

פותחים עתיד הינה חברה לתועלת הציבור וחברת בת של הסוכנות היהודית. התוכנית ממומנת על ידי הסוכנות היהודית, הפדרציות היהודיות – צפון אמריקה, המגבית המאוחדת לישראל, קרן היסוד, משרד החינוך, רשויות מקומיות וכן תורמים פרטיים מישראל ומרחבי העולם.

Scroll to Top